Organizovane posete školama

16. Dec 2022.

Na kraju prvog polugodišta školske 2022/2023.godine organizovane su posete osnovnim školama “Matko Vuković” u Subotici i “Ivo Lola Ribar” u Rumi sa ciljem praćenja sprovođenja aktivnosti namenjenih boljoj obrazovnoj integraciji dece i mladih iz marginalizovanih grupa. Projektni tim je razgovarao sa decom, pedagoškim asistentima i Timom za podršku u okviru škole sačinjenim od direktora, pedagoga, psihologa i nastavnika.  U projekat su uključena deca od prvog do osmog razreda sa posebnim fokusom na decu prvog, petog i osmog razreda. Individualna mentorska podrška, radionice, pomoć u školskom priboru, periodični sastanci i radionice za nastavnike su aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta. Sem toga, šest uključenih škola u projekat  su dobile tehničku podršku za unapređenje rada sa decom, a škole u Subotici i Rumi su izabrale interaktivnu tablu koja će doprineti povećanju kapaciteta škole, razvoju kompetencija i digitalne pismenosti.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg International iz Nemačke.