Obeležen Međunarodni dan migranata kroz projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“

Obeležen Međunarodni dan migranata kroz projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“

21. Dec 2022.

Međunarodni dan migranata se širom sveta obeležava 18. decembra. Tim povodom je u prihvatnim centrima u Šidu i Somboru, ovaj dan obeležen u petak, 16.12.2022. godine kroz projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“.

U Prihvatnom centru Sombor, EHO je uz saradnju Centra za socijalni rad Sombor, održao radionicu "Koračamo zajedno - We Walk Together",  uz podršku volontera iz Somborskog edukativnog centra i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migrante i IOM-om.

Teme radionice su bile: ljudska prava, nediskriminacija i solidarnost. Radionica se realizovala uz pomoć prevodioca, te se koristio srpski, arapski i engleski jezik. Cilj aktivnosti usmeren je na unapređenje i razvoj interkulturne komunikacije između mladih ljudi, s obzirom da su učesnici radionice bili volonteri iz Somborskog edukativnog centra i korisnici Prihvatnog centra za migrante uzrasta od 18 - 30 godina.

U Prihvatnom centru Šid, EHO je u saradnji sa Slovačkom Evangeličkom crkvom iz Šida i KIRS-om, organizovala kreativno-umetničku radionicu u prostorijama Slovačkog narodnog doma.

Na radionici su prisustvovala deca koja borave u PC Šid, a koja dolaze  iz Avganistana, Sirije i Rusije, kao i deca osnovnoškolskog uzrasta iz Šida. Voditelj radionice je bio profesor likovne umetnosti, Miljan Torma, a tema radionice je bila "Apstraktna bića", realizovana u vidu interaktivnog grupnog rada. Na taj način su se deca upoznala, razmenjivala ideje i razvijala maštu. Održavanjem ove radionice, podstaknut je razvoj tolerancije, prevaziđene su jezičke barijere, predrasude i sklopljena su nova prijateljstva.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).

Prilog o radionici organizovanoj u PC Šid, možete pogledati na sledećem linku:
https://sremska.tv/2022/12/18/kreativno-edukativna-radionica/?ModPagespeed=off&fbclid=IwAR3F4JrEH-eI-MP-enNf5oYTIXXWaqYIcsEAajBeTH4vMCKxH18a3hHLxc0