Obeležen Međunarodni dan obrazovanja u PC Sombor

24. Jan 2023.

Danas se, širom sveta, obeležava Međunarodni dan obrazovanja. Uz podsticaj Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), ovaj dan je prvu put obeležen 24.01.2019. godine, kako bi se usmerila pažnja na važnost obrazovanja.

U prihvatnom centru u Somboru, edukatorka Ekumenske humanitarne organizacije, angažovana na projektu "Osnaživanje žena i dece izbeglica",  je kroz kreativne i edukativne radionice obeležila Međunarodni dan obrazovanja sa najmlađim stanovnicima ovog kampa. U edukativnom delu korisnici centra su kroz različite zadatke iz matematike, stranog jezika i pravopisa imali priliku da provere svoje znanje.

U kreativnom delu deca su zajedno sa edukatorkom kreirali poster koji je ukazao na značaj obrazovanja, na bitnost stvaranja uslova, kako bi sva deca ostvarila svoje pravo na obrazovanje, kao i na to koliku moć ima znanje.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).