Izložba „Moja četiri godišnja doba u zemlji domaćina“

Izložba „Moja četiri godišnja doba u zemlji domaćina“

13. Mar 2023.

Tokom protekle nedelje, a u susret 8. martu, u prostoru Umetničke galerije Stara Kapetanija, održana je izložba pod nazivom „Moja četiri godišnja doba u zemlji domaćina“. Kao organizatori događaja, potpisuju se Ekumenska humanitarna organizacija u saradnji sa Visokim Komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) uz podršku Marijane Ajzenkol, predstavnice MAH - kluba poštovalaca vremena i KO predsednice The Ecumenical Forum of European Christian Women – EFECW.

Pored predstavnika nevladinih organizacija i predstavnika institucija uključenih kroz različite projekte u aktivnosti na terenu, na izložbi su učestvovali domaćini galerije Stara Kapetanija, žene iz PC Šid stanica i AC Krnjača, kao i žene uključene u EHO servisni centar i članova MAH – kluba poštovalaca vremena.

U aktivnosti je ukupno učestvovalo dvadest (20) žena koje borave u prihvatnim centrima. Od kojih je 9 žena koja borave u PC Šid stanica poreklom iz Sirije i Avganistana i 11 žena iz AC Krnjača, a poreklom iz Burundija.

Na samom početku, izložbu je otvorila Marijana Ajzenkol, koja je predstavila galeriju i upoznala posetioce sa rukotvorinama koje mogu videti u samom prostoru, a zatim i  pozdravnu održali direktorka Ekumenske humanitarne organizacije Anna Brtka Valent i Sufijan Ađali, Predstavnik Ujednjenih nacija (UNHCR) u Srbiji, predstavljen je rad  EHO krojačke radionice, rad žena u PC Šid, a zatim i PC Krnjača.

U nastavku je Vedrana Bjelajac, koordinatorka projekta „Osnaživanje žena i dece izbeglica“ predstavila liflet pod nazivom „Moja četiri godišnja doba u zemlji domaćina“.
Na samom kraju, usledila je poseta izložbi,a zatim i razmena rukotvorina povodom Dana žena i slobodno vreme za obilazak grada.

Za realizaciju aktivnosti zahvaljujemo se svim gore navedenim akterima, bez čije humanosti ne bilo moguće održati ovaj događaj.

Aktivnost je realizovana kroz projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).