Donacija Banke hrane Vojvodine

Podela paketa hrane u saradnji sa Bankom hrane

15. Mar 2023.

Zahvaljujući ranije potpisanom Memorandumu o saradnji između Ekumenske humanitarne organizacije i humanitarne organizacije Banka hrane Vojvodine, a sa ciljem pružanja podrške socijalno ugroženim porodicama kroz donacije hrane, EHO je imao priliku da podeli pakete svežeg povrća socijalno najugroženijim građanima Novog Sada i okolnih mesta.

U Srbiji se procenjuje da 26,1 odsto stanovništva živi ispod granice siromaštva, što je u proseku četvrtina ukupne populacije, a nemaštinom su pogođena i deca mlađa od 14 godina. U Evropi taj procenat je niži samo za jedan odsto i iznosi 25 odsto, dok se 90 miliona tona hrane baci.

Inicijalnom saradnjom sa Bankom hrane kroz ovaj projekat, EHO pravi prve korake u cilju pomoći rešavanju problema siromaštva i gladi efikasnim korišćenjem viškova hrane na način koji se godinama primenjuje u Evropi.