Kurs krojenja i šivenja 2023.

Kurs krojenja i šivenja

20. Mar 2023.

Ekumenska humanitarna organizacija poziva sve zainteresovane da se prijave na kurs krojenja i šivenja u Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom. Cilj kursa je   savladavanje početnih i naprednih veština krojenja i šivenja. Kurs će trajati 3 meseca (ukupno 52 časa). Participacija je 10,000,00 rsd za ceo kurs.

Kurs će se održavati u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u prostorijama Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, Ćirila i Metodija 21, Novi Sad. Dinamika održavanja nastave je po dogovoru. Nastavu održavaju kvalifikovane i iskusne krojačice. Nakon završetka kursa polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju nastave.

Obuka je zasnovana na teorijskom ali pre svega na praktičnom radu i osposobljava polaznika za rad u krojačkim salonima.

Prijave primamo do 31. marta 2023.godine putem fb, instagram profila;  (@ehokrojackiproizvodi) ili putem e-mail adrese:office@ehons.org

Više informacija možete dobiti I putem telefona 064/6595-523 ili putem email adrese: marija@ehons.org.

Marija Parnicki

Koordinatorka Dnevnog centra za OSI