Održana izložba radova ljudi u pokretu u biblioteci „Simeon Piščević“ u Šidu

Održana izložba radova ljudi u pokretu u biblioteci „Simeon Piščević“ u Šidu

23. Mar 2023.

U sredu 15.03. održana je izložba u biblioteci „Simeon Piščević“ u Šidu. Izloženi radovi nastali su u uokviru projekta “Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu, a u prihvatnom centru u Šidu".  

Ova izložba je rezultat psiho-socijalne pomoći u Prihvatnom centru-stanici-čekaonici u kojoj se čekaju mogućnosti za nastavak puta ka željenim destinacijama.

Izloženi su likovni radovi, poruke i fotografije nastale tokom umetničkih okupacionih radionica koje su održavane u Prihvatnom centru Šid od avgusta 2022. do marta 2023. godine.

Likovne okupacione radionice – vodila je samostalna umetnica Aleksandra Mirimanov, koja je i autorka koncepta izložbe.

Pre zvaničnog otvaranja izložbe, Demir Mekić, sociolog i omladinski radnik je vodio radionicu na kojoj su učestvovali đaci gimnazije „Sava Šumanović“

Kroz neformalne metode kao i teatar potlačenih radionice su realizovane sa sledećim ciljevima: Senzitivisanje mladih iz Srbije na različitosti, interkulturalno senzitivisanje, mapiranje socijalne distance i rad na istoj, prihvatanje drugačijih kulturnih narativa. Senzitivizacija mladih na temu izbeglištva, migracija i razumevanje puta izbeglica i migranata, kao i izazova s kojima se suočavaju u mestu boravka putem kreativnih produkata. Osnaživanje grupe mladih izraze svoja razmišljanja, stavove i strahove u vezi sa prihvatanjem „Drugog“. Rad na promeni ksenofobnih stavova ka većem prihvatanju različitosti. 

Otvaranju izložbe radova ljudi iz prihvatnih centara, osim predstavnika nosilaca EHO projekta, saradnika i biblioteke, prisustvovalo je i nekoliko mladih ljudi, izbeglica i migranata iz Prihvatnog centra u Šidu, kao i predstavnici Komesarijata za izbeglice republike Srbije i predstavnici gimnazije „Sava Šumanović“. 

Važno je da razumemo da smo svi od nekuda došli i da ćemo se zbog različitih razloga možda voljno, a nažalost, možda i pod prisilom opet uputiti ka drugim mestima u potrazi za boljim uslovima života. Ratovi, nepovoljne političke, socijalne ili ekonomske situacije, klimatske promene, prirodne katastrofe bile su i ostale najčešći razlozi za migracije. Prihvatni centri za migrante u Srbiji su stanice za ljude u pokretu. Po definiciji, stanica je mesto prebivanja, soba, odaja, ali isto označava i osnovnu strukturnu i funkcionalnu jedinicu svih poznatih živih organizama, takođe označava mesto koje je u vezi sa transportom na kojima se transportno sredstvo redovno ili privremeno zaustavlja kako bi putnici mogli da uđu ili izađu iz njega.

“Da nema ovih radionica, bilo bi mi teško da prebrodim dane čekanja koji su dugi, hladni i napeti. Hvala vam.” (Džordž, 28 godina, Sirija)

Projekat je Ekumenska humanitarna organizacija realizovala uz finansijsku podršku švajcarskog partnera HEKS/EPER, Švajcarska