Podrška deci iz osetljivih kategorija u obrazovnom procesu

Podrška deci iz osetljivih kategorija u obrazovnom procesu

24. Mar 2023.

Radioničarskim vežbama koje su imale za cilj osvešćivanje predrasuda i diskriminacije prema učenicima iz osetljivih grupa započet je prvi dan sastanka sa lokalnim obrazovnim koordinatorima iz 14 osnovnih škola koji su angažovani na projektu „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“ koji Ekumenska humanitarna organizacija sprovodi uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot für die Welt. Obuku je držala Margarita Berček, psihološkinja iz osnovne škole „Zdravko Gložanski“ iz Bečeja. Nakon uvodnog dela, ostatak dana bio je posvećen analizi podrške za uspešan prelazak dece iz osnovne u srednju školu. Predstavljeni su instrumenti koji se koriste u tom procesu, planovi tranzicije, pripreme za završni ispit i slično, a sve to kroz primere dobre prakse iz ove bečejske škole. Posebna pažnja je posvećena razmeni iskustava sa školama koje su uključene u naš projekat. Razgovaralo se o tome šta se od uspešnih praksi bečejske škole može primeniti u ostalim školama, bilo u generalnom školskom radu bilo u našim projektnim aktivnostima. 

Drugoga dana sastanka projektni tim će sa saradnicima analizirati do sada preduzete projektne aktivnosti, a biće reči i o planovima za naredni period.

Cilj projekta koji EHO sprovodi već šestu godinu je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju).