Poseta Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice

Poseta Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice

28. Mar 2023.

Tokom protekle nedelje Predstavnik Ujedinjenih Nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR), Sufijan Ađali zajedno sa svojom timom posetio je Ekumensku humanitarnu organizaciju. Tom povodom predstavnici UNHCR-a su imali priliku da se upoznaju detaljnije sa bogatim radom Ekumenske humanitarne organizacije, a sa akcentom na podršci koja se kroz različite projekte pruža marginalizovanim grupama, deci, mladima, porodicama iz socijalno ugroženih sredina i izbeglicama.

Kako je u prethodnom periodu EHO u saradnji sa UNHCR-om sproveo dve akcije koje doprinose stvaranju uslova za postizanje većeg stepena uključenosti dece, mladih i žena izbeglica u društveni kontekst, pomenuti su i dalji pravci delovanja kako bi se navedeno ostvarilo.  U tom smilsu, delovanje i umrežavanje aktera koji pružaju podršku izbegličkoj populaciji je veoma značajan.