Proces strateškog planiranja

Proces strateškog planiranja

28. Mar 2023.

U godini u kojoj Ekumenska humanitarna organizacija obeležava 30 godina svog postojanja, naša organizacija započela je i sa procesom strateškog planiranja. Novi strateški plan bi trebalo da bude završen do kraja ove godine kao produkt participativnog konsultativnog procesa koji će uključiti sve zainteresovane strane (zaposlene, korisnike, međunarodne i domaće partnere i druge). 

Prvi konsultativni sastanak održan je sa zaposlenima. Tokom dva dana analiziran je aktuelni strateški plan, urađena je analiza snaga i slabosti organizacije kao i mogućnosti i pretnja sredine i identifikovana su strateški sporna pitanja.

Proces strateškog planiranja odvija se uz podršku organizacija HEKS/EPER (Švajcarska), Diakonie Württemberg (Nemačka) i Brot für die Welt (Nemačka).