Počela predavanja na temu etičkog izveštavanja o migracijama

Počela predavanja na temu etičkog izveštavanja o migracijama

31. Mar 2023.

Zajednička predavanja Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) su počela!

U okviru projekta "Mi to vidimo ovako. Novi okviri za razgovore o migracijama" studenti i studentkinje odseka za komunikacije gore pomenutog fakulteta učestvuju na seriji predavanja/radionica na temu etičkog izveštavanja o ranjivim grupama, kao i o kriznom novinarstvu.

Učesnici/ce će tokom projekta imati prilike da usvoje pristupe u radu prema ranjivim grupama, kao što su migranti, izbeglice, socijalno ugrožene grupe, nacionalne i etničke manjinske grupe.

Aktivnosti projekta podrazumevaju diskusije, grupni rad, analizu dokumentarnih filmova i aktivnu participaciju studenata odseka za komunikacije, koji će u poslednjoj fazi projekta sresti potencijalne sagovornike na Živoj biblioteci i snimiti kratke video priče na temu projekta. Predavači na projektu su Ida Boka, novinarka i aktivistkinja civilnog društva i  Viktoria Zakinski Toma, asistentkinja na odseku i novinarka.

Projekat se sprovodi u saradnji sa IOM-om, uz podršku Švajcarske.