Podela opreme korisnicima EHO podrške za samozapošljavanje

Podela opreme korisnicima EHO podrške za samozapošljavanje

11. Apr 2023.


Početkom aprila 2023. godine započela je isporuka opreme za samozapošljavanje ovogodišnjim korisnicima te podrške, u okviru projekta namenjenog povratnicima iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope „Podrška za novi početak“.

Ove godine podršku je dobilo 12 povratnika sa teritorije Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca. Oni su prethodno prošli Obuku o pisanju biznis plana i selekciju njihovih prijava sa biznis planom od strane Komisije za odabir korisnika podrške. Osim traženog alata u vrednosti do 750 evra bez PDV-a, korisnici će dobiti i stručnu podršku EHO savetnika u vođenju sopstvenog posla do kraja maja, a sve u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata i većeg prihoda za njihovo domaćinstvo.

Prilikom prve isporuke 6. aprila u Sremskoj Mitrovici, bili su prisutni i predstavnik GIZ Srbija Marija Dragić, Projektni Menadžer/PME kontakt osoba za saradnju sa OCD u Srbiji, kao i Ana Birgeš, EHO Koordinator projekta, koji su se na licu mesta uverili u zadovoljstvo korisnika dobijenom opremom. Tom prilikom Miodragu Dimiću iz Laćarka je isporučen razni alat za automehaničara, a Mariji Đaniji Halilović oprema za pranje kola, tepiha i nameštaja.

Usluge koje su pružene su, u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržane od Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME).