Omladinska razmena mladih iz Novog Sada i Dortmunda

11. Apr 2023.

Ekumenska humanitarna organizacija - EHO zajedno sa partnerskim organizacijama iz Evangelische Jugend Dortmund, Lünen and Selm, učestvovala je na šestnaestoj po redu omladinskoj razmeni mladih iz Novog Sada i Dortmunda.

Ovogodišnja razmena je realizovana u periodu od 30. marta do 8. aprila 2023 godine, u pobratimskom gradu Dortmundu, ali i u Berlinu i Lunenu na teme Različitosti i pomirenja’’, u cilju promovisanja interkulturanog učenja, pomirenja i poštovanja različitosti, evropskog građanstva i razmene mišljenja i stavova mladih o značaju jačanja učešća građana i građanki u životu lokalne zajednice i doprinosa pomirenja među mladima.

Program razmene obuhvatao je obrazovne radionice ali i posete kulturnim institucijama, istorijskim muzejima kao i organizacijama civilnog društva usmerenih na očuvanje vrednosti mira, tolerancije i dijaloga među mladima, promociji kulturnih razlika i suočavanju sa prošlošću.

O okviru razmene organizovan je i sastanak sa članom veća Grada Dortmunda, Norbetom Damenom, gde su mladi imali priliku da razgovaraju o omladinskoj politici i o saradnji mladih iz pobratimskih gradova. 
Takođe, mladi su imali priliku da provedu tri dana u kampu na jezeru Canow, gde su naučili kako da upravljaju sa konfliktima i izazovnim situacijama u svakodnevnoj komunikaciji. Volonteri su doprineli da se postave šatori i pripremi kamp za naredne grupe mladih koji će biti deo edukativnih sadržaja i programa.

U programu su učestvovali mladi volonteri koji su uključeni u različite programe Ekumenske Humanitarne organizacije i volonteri partnerksih organizacija iz Lünena i Dortmunda, uzrasta od 16 do 19 godina.

Podsećamo da je prva razmena mladih između Dortmunda i Novog Sada održana je još davne 2008. godine.

Sledeći program razmene mladih će biti održan 2024. godine u Novom Sadu, kada će mladi iz Dormunda imati priliku da posete pobratimski grad Novi Sad.