Održana info sesija u PC Sombor

Obeležavanje rute pređenog puta

12. Apr 2023.

U Prihvatnom Centru u Somboru održana je druga po redu info sesija u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS), a u kojoj je učestvovala i Ekumenska humanitarna organizacija (EHO).

Tom prilikom korisnici, smešteni u PC Sombor su upoznati sa funkcionisanjem samog centra, radom Komesarijata za izbeglice i migracije  i drugih  organizacija koje su prisutne na terenu.

Nakon radionice i razgovora o njihovim željama, snovima i planovima, korisnicima su predstavljene rizične situacije i opasnosti sa kojima mogu da se  susretnu  putujući kroz različite zemlje.

Međunarodna organizacija za migracije će nastaviti da organizuje info sesije za korisnike centra u saradnji sa Komesarijatom za migracije i izbeglice i uz podršku Ekumenske humanitarne organizacije.

U PC Sombor, EHO četvrtu godinu zaredom realizuje projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“, uz podršku Evangeličke Luteranske Crkve (ELCA, USA).