Poziv za studente i studentkinje

Poziv za studente i studentkinje

19. Apr 2023.

Ekumenska humanitarna organizacija poziva zainteresovane studente i studentkinje žurnalistike (ili studente srodnih studija koji su zainteresovani za novinarstvo), kao i druga zainteresovana lica, da se prijave na seriju predavanja u okviru projekta „Mi to vidimo ovako- Novi okviri za razgovore o migracijama“, koji sprovodimo u saradnji sa IOM (Međunarodna organizacija za migracije), a uz podršku države Švajcarske. Partner na projektu je takođe i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, odsek za komunikatore. Nakon serije predavanja u Subotici, sada nastavljamo sa predavanjima u Novom Sadu. Predviđeno je ukupno 5 predavanja, u trajanju od 5 nedelja, na kojima bismo zajedno diskutovali o temi migracija, načinima etičkog izveštavanja o temi (analiza postojećih sadržaja, pozitivni i negativni primeri), podelili iskustva sa terena i pogledali kratka svedočanstva izbleglica/migranata koje smo zabeležili tokom prethodnog projekta, u Prihvatnim centrima u Subotici, Somboru i Šidu.

Predavanja bi se odvijala u periodu od 28. aprila do 26. maja, petkom popodne, u trajanju od sat i po vremena, u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije, u Novom Sadu. Voleli bismo da se zainteresovani učesnici/ce obavežu da će učestvovati na svim predavanjima i na propratnim aktivnostima, kako bi bio ispunjen krajnji cilj projekta.

Nakon predavanja, organizovaćemo dve Žive biblioteke u Subotici (projekat pokriva troškove puta), na kojima će žive knjige biti izbeglice/migranti iz Prihvatnih centara, kao i humanitarni radnici. Cilj ove manifestacije je da studenti i studentkinje čuju životne priče ovih ljudi iz prve ruke i da nakon pasivnog slušanja knjiga, dobiju šansu da sa njima urade intervju (u pisanom, audio ili video formatu), koji ćemo kasnije distribuirati na studentskim portalima, društvenim mrežama, i preko medija koji pokažu zainteresovanost za saradnju.

Druga Živa biblioteka će biti otvorena za javnost, te studenti mogu dobiti uvid u zainteresovanost zajednice vezano za temu, mogu aktivno učestvovati u organizaciji događaja i dopuniti svoje priče razgovorima sa lokalnim stanovništvom.

Molimo zainteresovane studente da se prijave najkasnije do 26. aprila, na e-mail koordinatorke projekta: milica@ehons.org. Dovoljno je da pošaljete svoje ime, prezime, godinu studija i u par rečenica napišete zbog čega želite da učestvujete na ovom projektu. Broj mesta je ograničen na 10, zbog projektom predviđenih aktivnosti.

Predavačice na projektu: Ida Boka (novinarka i aktivistkinja) i Viktorija Zakinski Toma (novinarka i asistentkinja na odseku za komunikatore u Subotici).

Jezici projekta: srpski, engleski, mađarski (obezbeđeni simultani prevodioci po potrebi). Predavanja u Novom Sadu će se odvijati na srpskom jeziku.

Link sa opisom projekta: Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama - Ekumenska humanitarna organizacija (ehons.org)