Podrška pri upisu u I razred

Podrška pri upisu u I razred

24. Apr 2023.

Tokom protekle nedelje,  u okviru projekta "Podrška deci koja su u riziku da budu  uključena u život i/ili rad na ulici" je realizovana aktivnost podrške roditeljima pri upisu dece u prvi razred. Kako bi se postigao pozitivan učinak tranzicije, navedena aktivnost je tako organizovana da se nakon obilaska roditelja kroz saradnju sa Osnovnom školom „Jožef Atila“ prati dinamika upisa. Potom se sa decom, budućim prvacima sprovode edukativne radionice, vrši se distribucija školskog pribora te se sa početkom školske godine, koja se nastavlja sa pružanjem podrške u okvirima produženog boravka navedene osnovne škole.

Projekat "Podrška deci koja su u riziku da budu  uključena u život i/ili rad na ulici", EHO realizuje uz podršku H.Stepic CEE fondacije.