Održan sastanak sa predstavnicima institucija u domenu dodatne obrazovne podrške deci povratnicima sa teritorije Grada Novog Sada

27. Apr 2023.

U ponedeljak 24. aprila 2023. godine u prostorijama Mesne zajednice Vidovdansko naselje, kao deo aktivnosti u okviru projekta "Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima", održan je sastanak sa predstavnicima institucija, i to predstavnici: OŠ „Dušan Radović“, OŠ „Vuk Karadžić“, Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, Medicinskog fakulteta Univerziteta Novi Sad – katedra specijalne edukacije i rehabilitacije, Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu i Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci. Pored predstavnika institucija sastanku su prisustvovale i kolege iz EHO koji realizuju različite projekte namenjene povratnicima, deci i uopšteno marginalizovanim grupama na teritoriji Novog Sada.

Projekat je sa implementacijom počeo 1. decembra 2022. godine radi pružanja podrške prilikom savladavanja nastavnog gradiva za decu osnovnoškolskog uzrasta koja dolaze iz povratničkih porodica (povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji), kroz edukativno-inkluzivne aktivnosti, podršku tutora sa iskustvom u radu sa decom i tutora vršnjaka. Prema projektu planirana je saradnja sa dve osnovne škole iz Novog Sada, i to: OŠ „Dušan Radović“ i OŠ „Vuk Karadžić“, čiju nastavu pohađaju deca iz Velikog rita.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti u saradnji sa OŠ „Dušan Radović“, kao i metodologija rada, koje se odnose na pružanje podrške učenicima od prvog do četvrtog razreda, kao i sa učenicima petog, sedmog i osmog razreda koji prvenstveno dolaze iz povratničkih porodica. Učesnici su na sastanku podelili iskustva i prakse u realizaciji različitih aktivnosti koje su namenjene prvenstveno učenicima koji dolaze iz romske populacije, radi usaglašavanja i koordinacije aktivnosti svih aktera i podrške većem broju dece koja pohađaju ovu školu, izazovi sa kojima se sama škola suočava u implementaciji obrazovnih i vaspitnih aktivnosti.

 U narednoj fazi, biće kreirana metodologija rada i u saradnji sa OŠ „Vuk Karadžić“ shodno potrebama škole, odnosno potrebama učenika koji su povratnici.

Ovaj projekat „Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima“ EHO implementira u sklopu projekta “Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evrpska Unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).