April u bojama

29. Apr 2023.

Pretežno kišovit, ali sa sunčanim i toplim danima ispraćamo april u ovoj godini. EHO dugi niz godina pruža različite oblike podrške deci i mladima iz osetljivih kategorija. Međutim, kroz projekte „Servisni centar – Početna tačka“  i „Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima“ deci i mladim povratnicima  po osnovu Sporazuma o readmisiji, jačanje socijalne kohezije i njihova (re)integracija ostvariva je realizacijom različitih aktivnosti. Posetili smo bioskop, gledali smo film, crtali su nam po licu, obeležili smo jedan poseban dan i idemo u maj mesec ponosni što smo iskusili nešto novo.

Ova dva projekta EHO implementira u sklopu projekta “Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu” koji finansira Evrpska Unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Oba projekta za cilj imaju (re)integraciju povratnika koji žive u Novom Sadu.