Strateško planiranje sa međunarodnim partnerima

Strateško planiranje sa međunarodnim partnerima

12. May 2023.

U utorak 09. i sredu 10. maja u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) održana je radionica koja je okupila naše međunarodne partnere i donatore, predstavnike EHO Skupštine i projektne koordinatore. Sastanak je deo procesa strateškog planiranja čiji cilj je izrada novog Strateškog plana EHO za period od 2024. godine. Bili su prisutni predstavnici HEKS/EPER (Švajcarska), Brot für die Welt (Nemačka), Diakonie Württemberg (Nemačka), Evangelical Lutheran Church in America - ELCA (Sjedinjene Države) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ (Srbija).

Tokom dvodnevnog susreta analizirana su postignuća EHO-a u prethodnom periodu, naučene lekcije, primeri dobre prakse, a zajedničkim radom počelo se sa definisanjem strateških ciljeva koji će biti osnov novog strateškog plana. Veoma produktivna atmosfera dovela je do intenzivnog dijaloga, diskusije i uspešnog grupnog rada.

Do kraja godine, EHO će održati još nekoliko konsultativnih sastanaka sa drugim zainteresovanim stranama, a na osnovu rezultata svih konsultacija krajem godine će biti izrađen dokument koji će odrediti buduće strateške pravce naše organizacije.