Centralna proslava tri decenije EHO + film

Centralna proslava tri decenije EHO + film

24. May 2023.

Centralna proslava 30 godina rada Ekumenske humanitarne organizacije održana je u sredu 10. maja. Proslava je okupila oko 200 zvanica, partnera i prijatelja naše organizacije.

Nakon obraćanja Anne Brtke Valent, direktorice EHO-a i Andrije Marčoka, predsednika Skupštine EHO-a, o saradnji sa našom organizacijom govorili su Danijela Kostić, članica Gradskog veća Grada Novog Sada zadužena za socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici, Angela Elmiger, šefica programa za istočnu Evropu i Bliski istok iz HEKS/EPER (Švajcarska) i Pjetur Torštajnson, direktor Regionalne kancelarije Nada za istočnu Evropu Dijakonije Virtemberg (Nemačka).

U nastavku je usledio kulturno-umetnički program na kojem su nastupili Kamerni hor “Agape” Slovačke evangeličke a.v. crkve u Srbiji, Jovgen Nađ i paroh Julijan Rac, predstavnici Eparhije svetog Nikolaja u Ruskom Krsturu i Bence Halasz ispred Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji koji je recitovao. U okviru programa su nastupili i korisnici usluga koje Ekumenska humanitarna organizacija pruža: Ante Raič, korisnik Kluba  za seniore koji je izveo recitaciju, deca iz naselja Adice koja su prezentovala svoje likovne i literarne radove i plesna grupa B13 koju čine mladi iz naselja Veliki Rit.

Tokom proslave premijerno je prikazan dokumentarni film „30 godina uz bližnje sa bližnjima, za bližnje“ i prezentovana publikacija “Prvih 30 godina dobročinstva na prelomu dva veka” koji prate i ilustruju tri decenija rada naše organizacije. Proslavu je pratila i izložba radova naših korisnika a prikazane su i fotografije napravljene tokom poslednjih trideset godina.

Evangelical Lutheran Church in America
Diakonie Württemberg International
Brot für die Welt
HEKS - EPER World