Grupa volontera iz Italije posetila predavanja - „Mi to vidimo ovako – novi okviri za razgovore o migracijama“

Grupa volontera iz Italije posetila predavanja - „Mi to vidimo ovako – novi okviri za razgovore o migracijama“

23. May 2023.

Grupa volontera iz Italije posetila je 18. maja Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, gde su ih ugostili studenti treće godine smera komunikacija, na jednom od svojih predavanja. Predavanja su deo projekta „Mi to vidimo ovako – novi okviri za razgovore o migracijama“ koji sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija u partnerstvu sa Fakultetom, a uz podršku IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije) i Švajcarske. Na predavanju smo prikazali i dokumentarni film, koji je nastao u okviru EHO projekta „Podrška u zaštiti i humanitarna pomoć ljudima u pokretu“, koji je finansirao HEKS/EPER. Šest mladih iz Italije, sa svoja dva mentora, došli su preko programa organizacije /Balcanicamente/, čiji je cilj da u svojoj zemlji predstavi i drugu rutu kojom ljudi u pokretu pristižu - Balkansku rutu. U Italiji je, naime, u javnosti poznatija Mediteranska ruta. Cilj im je da brojeve pretvore u živote, da ukažu na to, da je 100 migranata/izbeglica zapravo 100 životnih priča! Ovo su nam preneli i u svom predavanju, u kom su predstavili svoje lokalne inicijative, kao što je društvena kuća, u kojoj smeštaj mogu dobiti izbeglice/migranti, bilo da su iz Ukrajine ili Palestine, i gde organizuju programe za lakšu integraciju. Bilo je vrlo zanimljivo uočiti različite situacije u ove dve države, u Srbiji i Italiji. Ovde je većina ljudi u pokretu/tranziciji, dok tamo većina želi da ostane. Ovaj fenomen prate potpuno različiti izazovi. Kod nas ljudi izbegavaju migrante/izbeglice zbog javnog narativa koji uglavnom prenosi vesti o oružanim sukobima, dok se tamo više brinu zbog manjka mesta u vrtićima. Nakon razgovora, jedan deo lokalne grupe je zajedno sa grupom iz Italije posetilo srpsko-mađarsku granicu i nastavio razmenu iskustava.