Studijska poseta Prihvatnom centru Subotica

Studijska poseta Prihvatnom centru Subotica

26. May 2023.

U okviru projekta "Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama" studenti i studentkinje treće godine odseka za komunikacije Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice, posetili su Prihvatni centar Subotica.

U okviru studijske posete studenti su imali prilike da direktno razgovaraju sa zaposlenima u Prihvatnom centru, upoznaju se sa istorijatom Komesarijata za izbeglice i migracije RS, funkcionisanjem prihvatnog centra, a tokom obilaska samog centra imali su priliku da se upoznaju i porazgovaraju i sa samim korisnicima.

Poseta studenata je imala za cilj da otvori nove vidike, podstakne dijalog i doprinese boljem razumevanju situacije na terenu. Većina studenata se prvi put susrela i razgovarala sa migrantima/izbeglicama, kao i sa radnicima/cama Prihvatnog centra. Razgovori su ostavili snažan utisak na studentkinje i studente, kojima je ovo ujedno bila priprema za naredne aktivnosti projekta.

Zahvaljujemo se Komesarijatu za izbeglice i migracije RS a naročito PC Subotica na gostoprimstvu!

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Učiteljskim fakultetom na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, a u saradnji sa IOM-om, uz podršku Švajcarske.