Das ist... Novi Sad

Das ist... Novi Sad

26. May 2023.

U četvrtak 25. maja organizovan je izlet za decu koja su deo projekta „Servisni centar – Početna tačka“ i „Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima“. Cilj ova dva projekta je (re)integracija povratnika koji žive u Novom Sadu.

Novi Sad je grad u kom žive, ali mnoga deca nikad nisu bila u samom centru grada, niti su upoznata sa svim kulturnim znamenitostima koja postoje. Nakon školskih časova, 19 dece i mladih, zajedno sa saradnicima na projektima, uputilo se iz Velikog rita ka centru Novog Sada. U sklopu pomenutih projekata svakog četvrtka u Servisnom centru održavaju se radionice nemačkog jezika i radionice „Moja priča“ za decu povratnike, decu koja su sa svojim porodicama živela u nekoj od država Savezne Republike Nemačke, a Servisni centar koriste i za izradu domaćih zadataka i podršku tutora prilikom savladavanja nastavnog gradiva. Nakon obilaska centra, zajedno su se uputili u Pozorište mladih gde su uživali u predstavi „Kako se gradi karakter“.

Pomenuti projekti deo su projekta „ Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu“ koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).