Poseta školi uključenoj u projekat

1

29. May 2023.

Podrška obrazovanju deci koja dolaze iz porodica nižeg socioekonomskog statusa od prošle godine realizuje se i u osnovnoj školi „Adi Endre“ u Malom Iđošu.

Ove škola, od njih ukupno 14, deo je projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“ koji Ekumenska humanitarna organizacija implementira uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot für die Welt. Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno ugrožene dece i one koje pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju.

Prilikom posete školi projektni tim je razgovarao sa direktorom škole, nastavnim osobljem i stručnim saradnicama zaduženim za realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti i lokalnim saradnikom. Obavljen je monitoring projektnih aktivnosti i razmenjena su iskustva i naučene lekcije.