Info sesija u Prihvatnom centru u Somboru

1

30. May 2023.

Realizovana je info sesija u Prihvatnom centru u Somboru, u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije IOM i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, a uz podršku Ekumenske humanitarne organizacije.

Novim korisnicima koji su pristigli u Prihvatni centar, Komesarijat za izbeglice i migracije je ukazao na način funkcionisanja i rad samog kampa, na prisustvo i delovanje organizacija koje su prisutne na terenu, kao i na pravila ponašanja koja važe u samom centru.

Eumenska humanitarna organizacija je predstavila projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" i svoje aktivnosti, koje svakodnevno nudi korisnicima kroz različite sportske, edukativne i društvene radionice.

Nakon razgovora o pravima koje imaju dok su u Srbiji, ali i o osnovnim ljudskim pravima i uputstvu kome se mogu obratiti za pomoć, korisnici su na kreativan način predstavili svoj put i iskazali svoje želje i ciljeve.

Međunarodna organizacija za migracije IOM ih je vodila kroz celu sesiju ukazujući na brojne rizike koje ih očekuju na putu. Učesnici su istakli da je info sesija od velikog značaja, jer su dobili priliku da razgovaraju o različitim situacijama sa kojima su se susreli, kao i zbog edukativnih i korisnih informacija koje su podeljene na istoj. 

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).