Studijska poseta Prihvatnom centru Sombor

Studijska poseta Prihvatnom centru Sombor

04. Jun 2023.

U okviru projekta "Mi to vidimo ovako - Novi okviri za razgovore o migracijama" mladi, studenti i ostala zainteresovana lica koja su pohađala naša predavanja, posetili su Prihvatni centar Sombor.

U okviru studijske posete imali smo prilike da direktno razgovamo sa zaposlenima u Prihvatnom centru, upoznamo se sa istorijatom PC Sombor i njegovim funkcionisanjem, a tokom obilaska imali smo prilike da posetimo aktivnosti koje se sprovode u okviru centra kao što je krojačka radionica u kojoj korisnici uče da šiju a neki od njih vrlo vešto svoje znanje već i primenjuju.

Poseta je imala za cilj da otvori nove vidike, podstakne dijalog i doprinese boljem razumevanju situacije na terenu.

Zahvaljujemo se Komesarijatu za izbeglice i migracije RS a naročito PC Sombor na gostoprimstvu!

Projektat se sprovodi u partnerstvu sa Učiteljskim fakultetom na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, a u saradnji sa IOM-om, uz podršku Švajcarske.