Održan profesionalni trening za volontere na temu Veštine komunikacije

Učesnici treninga na temu Veštine komunikacije

05. Jun 2023.

Tokom prethodnog vikenda održan je trening za volontere uključene u aktivnosti projekta „Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“. Trening na temu „Veštine komunikacije“, vodila je psihološkinja Dragana Ćuk Milankov. Trenerica je učesnicima predstavila veštine komunikacije sa praktičnim osvrtom na, neverbalnu komunikaciju, elemente – ja poruke, podsticanje asertivnosti sagovornika i uspostavljanje psiholoških granica u radu sa korisnicima. Unazad 13 godina EHO implementira gore navedeni projekat, uključujući volontere u realizaciju aktivnosti. Volonteri na projektu, kao budući profesionalci, najčešće iz oblasti pomažućih nauka, svake godine imaju priliku da nadograde svoja saznanja kojim upotpunjuju iskustva koja kroz projektne aktivnosti stiču. U ovogodišnji trening je bilo uključeno 20 volontera.

Gore navedeni projekat se realizuju uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča, a cilj projektnih aktivnosti jeste pružanje podrške kroz koju će svako naći svoje mesto u društvu, kako deca i mladi koji se direktno podržavaju, tako i volonteri kao budući profesionalci.