Realizovana stručna praksa za studente socijalnog rada

Studenti FF, smer socijalni rad

05. Jun 2023.

Ekumenska humanitarna organizacija, unazad 3 godine realizuje stručnu praksu za studente Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, smer Socijalni rad. Organizacija uključuje sprovođenje 5 aktivnosti kroz koje studenti imaju priliku da upoznaju specifičnosti u radu sa marginalizovanim grupama. Ovogodišnja praksa je realizovana u okviru projekta „Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“. Aktivnosti su organizovane tako da su obuhvatile posetu OŠ „Veljko Petrović“ iz Begeča, prilikom čega su studentkinje učestvovale u realizaciji likovnih radionica na temu likovni prikaz maskote škole i pisanje poruka za decu koja su smeštena u prihvatnim centrima u RS. Takođe, organizovana je poseta novosadskim naseljima Bangladeš i Veliki Rit. Studentkinje su imale priliku da učestvuju i u realizaciji radionice Sportske aktivnosti u kojoj učestvuju deca i mladi iz Velikog Rita. U daljem radu je sprovedena i poseta Svratištu za decu i mlade Novi Sad. Kao završna aktivnost organizovan je i profesionalni trening na temu veština komunikacije.

Ekumenska humanitarna organizacija 13-u godinu implementira projekat „Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“, uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča. Značajna komponenta projekta jeste i priprema studenata, budućih profesionalaca za njihovo praktično delovanje u okviru izabranih profesija.