Позив за партнерство у спровођењу пројекта „Социјална инклузија за достојанствен живот Рома и других особа из осетљивих група у Србији“

Позив за партнерство у спровођењу пројекта „Социјална инклузија за достојанствен живот Рома и других особа из осетљивих група у Србији“

12. Jun 2023.

ЕКУМЕНСКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ЕХО) из Новог Сада

 ПОЗИВA

 ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ (ЈЛС) У СРБИЈИ
у којим ће се имплементирати активности пројекта

„СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА ЗА ДОСТОЈАНСТВЕН ЖИВОТ РОМА И ДРУГИХ ОСЕТЉИВИХ ОСОБА У СРБИЈИ 2023-2026

Предмет јавног позива је одабир до 7 (седам) јединица локалних самоуправа (ЈЛС) на територији Републике Србије у којима ће се имлементирати наведени пројекат.

Општи циљ пројекта је унапређење друштвене инклузије Рома и других осетљивих група у одабраним ЈЛС.

Наведени циљ биће постигнут кроз рад у три области:

1. Превенција и смањење дискриминације и циганизма према Ромима и другим социјално осетљивим групама становништва;
2. Подршка у јачању капацитета образовних институција за подстицање социјалне инклузије и не-дискриминације деце у образовању;
3. Пружање подршке озакоњењу стамбених објеката и унапређење услова становања у подстандардним насељима.

Заинтeресоване ЈЛС се пријављују за имплементацију пројекта у све три наведене области.

Пројекат реализује Екуменска хуманитарна организација у партнерству са ХЕКС/ЕПЕР организацијом из Швајцарске.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЈАВНОМ ПОЗИВУ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Позив за партнерске локалне самоуправе.pdf
2. Опште информације о пројекту.pdf
3. Пријавни формулар за партнерство.pdf
4. Упитник о ромским насељима.pdf

Контакт особа:

Слађана Јовановић
Координаторка пројекта

Ћирила и Методија 21, 21000 Нови Сад, Србија
Тел: 021/466 588
Емаил: sladjana@ehons.org
Веб сајт: www.ehons.org