Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada

13. Jun 2023.

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada prvi put je obeležen 12. juna 2002. godine. Ovaj datum nas svake godine podseća da postoje dece koja su zloupotrebom odraslih onemogućena da budu srećna, ali i da rastu u humanim uslovima. U susret navedenom datumu na projektu „Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ organizovane su radionice na temu pružanja dobrodošlice ljudima koji su se usled teških životnih okolnosti našli u situaciji da borave u našoj državi u svojstvu izbeglica. Takođe realizovane su radionice sa decom i mladima iz naselja Veliki Rit, sa ciljem da se deca i mladi uključe u događaje od kulturnog i društvenog značaja i da se stavi akcenat na način na koji je potebno da deca provode svoje slobodno vreme i samim tim da ih udaljimo od dečijeg rada koji je u najvećem stepenu prisutan u njihovom slobodnom vremenu. Takođe organizovana je i poseta bioskopu. Tom prilikom je odabrana filmska projekcija „Mala sirena“, na čiju temu su rađene i likovne radionice u OŠ ”Veljko Petrović”. U realizaciju navedene aktivnosti su bili uključeni i volonteri za terensku podršku. Učenici OŠ ”Veljko Petrović” su učestvovali i u likovnoj radionici na temu izrade radova koji prate ovogodišnju parolu Visokog Komesarijata za izbeglice u Republici Srbiji, „Nada daleko od kuće“.

Projekat „Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“, Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča.