“Sa one strane Dunava”

“Sa one strane Dunava”

28. Jun 2023.

Raspust je uveliko počeo, a deci je potrebno da tokom raspusta imaju i strukturirano slobodno vreme. Slobodno vreme može da se provede na različite načine, kao što je igra, druženje, učenje i usvajanje novih veština, sticanje novog iskustva...

U utorak 27. juna organizovan je izlet za decu koja su deo projekta „Servisni centar – Početna tačka“ i „Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima“. Cilj ova dva projekta je (re)integracija povratnika koji žive u Novom Sadu.

Novi Sad je grad u kom žive, ali mnoga deca nisu upoznata sa svim kulturnim znamenitostima koja postoje u gradu. Mnogi od njih nikad nisu bili „sa one strane Dunava“, mnogi od njih su „staru kuću“ , „dvorac“ videli samo u prolazu, sa daljine...

Zajedno sa saradnicama na pomenutim projektima, 18 dece i mladih uputilo se iz Velikg rita ka centru Novog Sada, a potom ka Petrovaradinskoj tvrđavi. Na tvrđavi su uživali u obilasku, posmatranju grada dvogledom, objašnjavanju koja reka protiče pored Novog Sada, informisanju o satu i samoj tvrđavi, o „ljubavnim katancima“... Deca su se veoma lepo družila, kulturno ponašala i uživala u izletu.

Pomenuti projekti deo su projekta „ Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu“ koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Program ujediwenih nacija za razvoj (UNDP). U Servisnom centru tokom perioda januar – jun realizovane su radionice nemačkog jezika i radionice „Moja priča“ za decu povratnike, decu koja su sa svojim porodicama živela u nekoj od država Savezne Republike Nemačke, a Servisni centar koriste i za izradu domaćih zadataka i podršku tutora prilikom savladavanja nastavnog gradiva.