Završna priredba u Servisnom centru – Početna tačka

Završna priredba u Servisnom centru – Početna tačka

07. Jul 2023.

3. jula sa početkom u 12 časova realizovana je priredba dece povratnika koji su naši korisnici na projektu „Servisni centar – Početna tačka“. Sve ono što su naučili i na čemu su vredno radili prikazali su, izrecitovali i otpevali svojim porodicama, ali i drugima, koji rade u različitim organizacijama i institucijama, i na projektima namenjenih pružanju podrške deci i mladima koji dolaze iz osetljivih, marginalizovanih kategorija našeg društva.

Priredbu je ispratila i izložba fotografija o njihovom učestvovanju na radionicama i svim onim izletima koje su posetili sa svojom nastavnicom i drugim saradnicima na projektu. Priredbu je zatvorila i jedna posebna rođendanska pesmica i torta.

U Servisnom centru tokom perioda januar - jun 2023. godine realizovane su radionice nemačkog jezika i radionice „Moja priča“ za decu povratnike, decu koja su sa svojim porodicama živela u nekoj od država Savezne Republike Nemačke, a Servisni centar koriste i za izradu domaćih zadataka i podršku tutora prilikom savladavanja nastavnog gradiva, kao i same porodice radi dobijanja opštih informacija, upućivanje na institucije i podršku prilikom ishodovanja dokumenata.

Pomenuti projekat završava se 31. jula 2023. godine i  deo je projekta „ Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu“ koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).