EHO kurs krojenja i šivenja 2023

EHO kurs krojenja i šivenja 2023

24. Jul 2023.


Ekumenska humanitarna organizacija organizuje kurs krojenja i šivenja u Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom, ulica Ćirila i Metodija 21, Novi Sad.

Programom je predviđeno savladavanje početnih i srednje kompleksnih veština krojenja i šivenja. 

Kurs je besplatan i trajaće oko 3 meseca (jednom do dva puta nedeljno) i počeće krajem avgusta. Predviđeno je oko 60 sati teorijske i praktične obuke.  

Prilikom selekcije prednost će imati osobe iz marginalizovanih grupa odn. teže zapošljive osobe: 

1. osobe sa ivaliditetom ili mentalnim smetnjama

2. osobe bez invaliditeta koje pripadaju teže zapošljivim kategorijama, kao što su Romi i Romkinje, žene žrtve nasilja, osobe iz višečlanih porodica, žene 40+ godina

3. Nezaposlene osobe i osobe sa niskim primanjima

4. Ostale zainteresovane i motivisane osobe

Nastavu drži kvalifikovana i vrlo iskusna instruktorka a nakon završetka kursa polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju nastave.

Obuka je zasnovana isključivo na praktičnom radu i osposobljava polaznike za rad u krojačkim salonima.

Prijave i pitanja možete poslati do 11. avgusta 2023. na e -maila: marija@ehons.org ili putem instagram i Fb profila

Radi prijave potrebno je da ispunite priloženi Prijavni formular (Word dokument)

*Napomena za preuzimanje/download javnog poziva (word dokument) za korisnike "google chrome" softvera:
-Windows verzija... desni klik na link Aplikacionog formulara pa zatim izaberite opciju "preuzmi link" odnosno "save link as..."
-Android verzija... par sekundi zadržite prst na linku dok se ne pojavi dijalog sa više opcija između kojih izaberite opciju "preuzmi link" odnosno "save link as..."