Realizovana likovna radionica u PC Sombor

Realizovana likovna radionica u PC Sombor

03. Aug 2023.

U Prihvatnom centru u Somboru, Ekumenska humanitarna organizacija je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije (KIRS), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i akademskom slikarkom Danijelom Vimić, organizovala likovnu radionicu.

Korisnici centra su imali priliku da iskažu svoju kreativnost, oslikavajući platna akrilnim bojama. Navedene aktivnosti su sprovedene kroz projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica". Učesnici su imali priliku da se druže, iskažu svoj talenat i na taj način olakšaju svoj boravak u Republici Srbiji.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).