Potpisan Memorandum o saradnji sa UPG „Bezbedna zajednica“

Anna Brtka Valent EHO i predsednik UPG Bezbedna zajednica

10. Aug 2023.

U okviru sprovođenja niza aktivnosti na polju postizanja socijalne inkluzije direktorka Ekumenske humanitarne organizacije Anna Brtka Valent potpisala je Memorandum o saradnji sa predsednikom Udruženja policajaca i građana „Bezbedna zajednica“ sa sedištem u Novom Sadu. U daljem periodu dogovorene su aktivnosti koje obuhvataju aktivizam mladih, pripadnika marginalizovanih grupa, kroz uključenost u društveno-kulturne događaje. U kontekstu datog u subotu 12. avgusta kao deo programa Novosadskog omladinskog festivala učešće će imati i plesna grupa B13, koju čine mladi iz novosadskog naselja Veliki Rit. Pored navedenog realizovaće se sportskih aktivnosti,  te primenjivati model podrške povezivanja dece i mladih sa školskim sistemom.

Dugi niz godina EHO implementira projekat „Podrška deci koja su u  riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ u okviru kojeg se date aktivnosti sprovode. Navedeni projekat se realizuje uz podršku H.Stepic fondacije iz Beča.