Podeljene patike u Prihvatnom centru u Šidu

1

14. Aug 2023.

U Prihvatnom centru u Šidu, tokom jula i avgusta, saradnice Ekumenske humanitarne organizacije, angažovane na projektu "Osnaživanje žena i dece izbeglica“, kao vid podrške i brige o korisnicima, podelile su 60 pari patika licima koja borave u ovom kampu.

Pored podele patike, svakodnevno se sprovode različite aktivnosti u Prihvatnom centru Šid stanica. Na ovaj način olakšan je put onima koji su bili primorani da usled ratova, straha od progona i nasilja, napuste svoje domove.

Projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Amerike (ELCA).