Obeležen Međunarodni dan mladih u PC Šid

Akteri na terenu koji pružaju podršku u PC Šid

14. Aug 2023.

 Tokom proteklog vikenda u PC Šid edukatorke Ekumenske humanitarne organizacije su u saradnji sa predstavnicima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Centra za socijalni rad i Međunarodnom organizacijom za migracije organizovale aktivnost povodom Međunarodnog dana mladih koji se obeležava 12.avgusta.

U skladu sa ovogodišnjom temom dana mladih „Sigurna mesta za mlade“ održana je radionica kroz koju je stavljen akcenat na potrebu da postoje sigurna mesta u kojima navedena kategorija može da se angažuje u aktivnostima u skladu sa identifikovanim potrebama i interesima. Kako program za održivi razvoj UN do 2030. godine promoviše stvaranje okruženja koje doprinosi interakciji i konstruktivnom međugeneracijskom dijalogu, mladi koji u svojstvu maloletnika bez pratnje borave u pomenutom prihvatnom centru su učestvovola u eduaktivno-kretivnoj radionici kroz koju su podelili svoja iskustva nastala na tranzitnom putu do Republike Srbije. U završnom delu aktivnosti mladi su ispisali poruke kroz koje su izrazili svoj osećaj sigurnosti tokom boravka u PC u Šidu, a  zahvaljujući sveobuhvatnoj pordšci koju pružaju gore navedeni akteri na terenu.

Projekat „Osnaživnje žena i dece izbeglica“ Ekumenska humanitarna organizacija implemntira treću godinu zaredom u prihvatnim centrima u Šidu i Somboru, a uz podršku Evangeličke Luteranske crkve iz Čikaga.