Održan Novosadski omladinski festival

1

14. Aug 2023.

U subotu 12.avgusta u Kineskoj četvrti održan je drugi po redu Novosadski omladinski festival. Priliku za učešće imale su organizacije koje na različite načine pružaju podršku mladima.

U okviru bogatog programa Ekumenska humanitarna organizacija je u saradnji sa Udruženjem policajaca i građana „Bezbedna zajednica“ predstavila svoje programe rada sa decom i mladima. Tako je u muzičkom delu plesna grupa B13, a koju čine mladi iz Velikog Rita izvela plesni performans kojim su upriličili pomenuti događaj. Učešće mladih na događaju od društveno-kulturnog značaja je jedan u nizu i u narednom periodu se nastavlja saradnja sa Kulturnim stanicama u Novom Sadu koje su otvorene da podrže programe podrške kroz koje se doprinosi stvaranju inkluzivnog okruženja.

Posebnu zahvalnost upućujemo KS Barka, gde se održavaju probe i pripreme mladih članova plesne grupe i profesionalnom fotografu Karimu Amiralu koji je svojom volonterskim angažmanom ispratio događaj.

Gore navedena aktivnost, priprema mladih koji čine plesnu grupu B13, deo je  projekta "Podrška deci koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici", podržanog od strane H.Stepic fondacije iz Beča, a koja se realizuje u saradnji sa UPG "Bezbedna zajednica". U okviru navedenog projekta  pruža se podrška deci i mladima putem modela kojim se deca povezuju sa školskim sistemom i mladi uključuju u aktivnosti kroz koje se promoviše aktivizam u društvu.