Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga tutora

1

10. Aug 2023.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) raspisuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga tutora saradnika na projektu „Dodatna obrazovna podrška deci povratnicima“ finansiranog od strane Evropske unije (EU), čiji nosilac je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Period implementacije projekta je 1. 12. 2022 – 30. 11. 2023. godine.

Ciljevi projekta:

• Prevencija osipanja dece iz obrazovnog sistema i socijalne isključenosti, diskriminacije i nejednakosti među vršnjacima / školskom decom, promocija socijalne kohezije, tolerancije, multikulturalizma i volunterizma;

• Povezivanje i umrežavanje institucija i jačanje njihovih kapaciteta za zajednički brz i adekvatan odgovor na pitanja povratnika i drugih ranjivih grupa sa fokusom na bolji i kontinuirani pristup obrazovanju.

Naziv radnog mesta:

Tutor saradnik

Osnov angažovanja:

Ugovor o autorskom delu za period 1. 9. 2023 – 30. 11. 2023. godine ili putem omladinske zadruge Codex za isti period.

Opis posla:

Tutor saradnik pruža direktnu obrazovnu podršku. U cilju nastavka realizacije projektnih aktivnosti potrebni su nam tutori saradnici, koji će u periodu angažovanja imati zadatak da rade individualno ili grupno sa decom koja su direktni korisnici na projektu.

Koordinacija posla: Pružalac usluga za obavljeni posao odgovara saradniku na projektu – supervizoru tutora saradnika, kojoj dostavlja sve rezultate svog rada i sa kojim dogovara konkretne aktivnosti.

Više informacija možete pronaći u priloženim dokumentima: 

1. Poziv za dostavljanje ponude - tutor saradnik (avgust)

2. Specifikacija usluga - tutori (avgust)

ROK ZA SLANJE PONUDE JE 20. 8. 2023. GODINE