Održana info sesija u PC u Somboru

Održana info sesija u PC u Somboru

29. Aug 2023.

U nastavku sprovođenja info sesija u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a uz podršku Ekumenske humanitarne organizacije (EHONS) i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS), lica smeštena u PC u Somboru su imala priliku da se upoznaju sa rizicima sa kojima mogu da se suoče na putu migracija, kao i sa brojevima telefona  na koje mogu da se obrate za pomoć i podršku. U ovonedeljnoj sesiji učestvovala su lica poreklom iz Maroka, Jemena i Sirije. Pored navedenog predstavnici KIRS-a i IOM-a su upoznala lica sa njihovim pravima ali i sa funkcionisanjem i pravilima samog Centra, dok je eduktorka EHO-a Dragana Drljević predstavila projekat "Osnaživanje žena i dece izbeglica" koji Ekumenska humanitarna organizacija  kroz različite kreativne, sportske, društvene i edukativne aktivnosti svakodnevno sprovodi u Centru.

Edukatorke Ekumenske humanitarne organizacije, u okviru gore navedenog projekta, na dnevnom nivou organizuju aktivnosti za lica smeštena u Prihvatnim centrima u Šidu i Somboru. Projekat je podržan od strane Evangeličke Luteranske crkve Amerike (ELCA USA).