Publikacija "U tuđim cipelama"

Publikacija "U tuđim cipelama"

31. Aug 2023.

Knjiga je prebivalište života - radosti, tuge, promena, nade…

Svaki čovek  može biti ljudska knjiga. Razlika između knjiga ljudi koji imaju dom i onih živih knjiga čiji su autori kuću zamenili stazom je u tome što ove druge knjige ispisuju cipele. Iza svake rečenice iz ovih živih knjiga stoji po par cipela. Te cipele su na nogama migranata, izbeglica i azilanata.

Kada sve migranstske cipele jednog dana same počnu da govore biće to knjiga bez kraja, koja obilazi zemljinu kuglu i svakog trenutka joj se dodaju novi redovi.

A, dotle, dok cipele ljudi u pokretu ne progovore i ne ispišu životne priče, najmoćnije od svih moćnih priča, budimo mi njihove cipele!

Pred čitaocima ove publikacije su priče koje su ispričali ljudi u pokušaju  da obuju migranstke cipele i u njima, umesto njihovih vlasnika - progovore.

Ako je tako nešto uopšte moguće, ovo pred vama je iskren pokušaj tako nečega.

Hvala izbeglicama, migrantima i azilantima što su baš nama dozvolili da mi budemo njihove cipele koje govore!

FILM o Živim bibliotekama na kojima je nastala ova Publikacija možete pogledati: https://www.youtube.com/watch?v=IfMbOm4lyNo

Publikacija je nastala u sklopu projekta “Mi to vidimo ovako – novi okviri za razgovore o migracija” koji smo realizovali u partnerstvu sa Učiteljskim fakultetom na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu), a u saradnji sa organizacijom IOM, uz podršku Švajcarske.

PDF verziju publikacije (100 stana, 6.4 MB) preuzmite OVDE

Štampanu verziju publikacije možete besplatno preuzeti u našoj kancelariji, Ćirila i Metodija 21, svakog radnog dana u periodu od 11:00 – 13:00č

Štampana i PDF publikacija je dostupna na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku!