Produženje roka za prijavu i informativni sastanak sa kandidatima u Ratkovu

01. Sep 2023.

Produžava se rok za prijavu za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje do 08.09.2023. godine.

PRIJAVITE NA KONKURS DO 1. SEPTEMBRA 2023. GODINE POZIVOM NA TELEFON:

069 707 960, RADNIM DANIMA OD 8-14 ČASOVA ILI PUTEM MAILA NA

PRIJAVA@EHONS.ORG

Više informacija možete pronaći na:

https://ehons.org/rs/aktuelnosti/3/1672/podrska-zaposljavanju-marginalizovanih-grupa-kroz-dodelu-alata-i-obuke.html

U cilju što boljeg informisanja korisnika i njihovog većeg obuhvata, organizovan je informativni sastanak sa potencijalnim korisnicima u Mesnoj zajednici u Ratkovu, opština Odžaci.

Zainteresovani kandidati su imali prilike da dobiju sve informacije povodom javnog poziva, procesa selekcije, toka obuke i načina pisanja Biznis plana kao i potrebnoj dokumentaciji za konkurisanje.

S obzirom na veliku zainteresovanost prisutnih za Javni poziv koji se odnosi na podršku zapošljavanju marginalizovanih grupa kroz dodelu alata i obuke, planirano je da se naredna obuka o pisanju biznis plana organizuje u njihovom mestu, kako bi što veći broj ljudu mogao da prisustvuje obuci.