Produžen Javni poziv do 24.09.2023.

1

04. Sep 2023.

U okviru projekta "Dijakonija - Kućna nega", Ekumenska humanitarna organizacija raspisuje poziv za konsultanta/konsultante za procenu i preporuke. Detaljan opis poslova i zadataka nalazi se u prilogu.

Pozivamo konsultante da do 15. septembara 2023. godine pošalju CV i propratnu dokumentaciju na e-mail adresu borka@ehons.org.

Rezultat poziva biće poznat 25.09.2023. godine.