Održana likovna radionica u PC u Somboru

Odabir motiva koji će biti oslikani

06. Sep 2023.

U Prihvatnom centru u Somboru nastavljeno je sa organizacijom likovnih radionica, koje se održavaju svakog meseca na različite teme, u idejnoj realizaciji likovne saradnice Danijele Vimić. Radionica je održana uz podršku EHO edukatorke Dragane Drljević, predstavnika Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i predstavnika Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS).

Cilj navedenih aktivnosti je uključivanje lica koja privremeno borave u Centru, kako bi iskazali svoju kreativnost i talente. Njihovi radovi će dalje biti izloženi pri organizaciji događaja kroz koje EHO doprinosi stvaranju jednakih šansi i inkluzivnog okruženja. U okviru pomenute radionice učesnici su imali priliku da oslikavaju saksije, u duhu različitih motiva. Ujedno aktivnost predstavlja i najavu sledeće planirane za oktobar kada će se u Prihvatnom centru oganizovati akcija sadnje tuja, i drugih biljnih kultura.

Navedene aktivnosti deo su projekta „Osnaživanje žena i dece izbeglica“, podržanog od strane Evangeličke Luteranske crkve iz Čikaga.