Realizacija dnevnih aktivnosti u Prihvatnom centru u Šidu

Donacija opreme za kriket

11. Sep 2023.

Tokom protekle nedelje u Prihvatnom centru u Šidu edukatorke Ekumenske humanitarne organizacije su organizovale edukativne, kreativne i sportske aktivnosti kao vid podrške za lica smeštena u Centru. Kroz edukativne aktivnosti mladi su imali priliku da uče srpski jezik. Svoje kreativne sklonosti učesnici radionica su iskazali kroz veštinu izrada narukvica. Kako je kod korisnika Centra uočen afinitet za igranjem kriketa, sa Kriket federacijom Srbije je uspostavljena saradnja koja uključuje organizovanje nedeljnih treninga za mlade iz Centra. U skladu sa navedenim Kriket federaciji Srbije upućujemo zahvalnost na donaciji opreme.

Ekumenska humanitarna organizacija gore navede aktivnosti sprovodi u okviru projekta „Osnaživanje žena i dece izbeglica“ podržanog od strane Evangeličke luteranske crkve iz Čikaga.