Stambeno zbrinuto 18 socijalno ugroženih romskih porodica u Raški

Jedna od tri novoizdrađene zgrade sa socijalnim stanovima u koje je uselilo 18 porodica 23.08.

22. Sep 2023.

Stambeno zbrinjavanje 18 porodica koje pripadaju romskoj nacionalnoj zajednici nastanjenoj u Raški, kao jedan od ciljeva koji su 2019. godine postavile opština Raška u partnerstvu sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom (EHO) i Centrom za socijalni rad Raška, ostvaren je 23. avgusta 2023. godine.

Pre mesec dana, dodeljeni su ključevi i porodice su uselile u kompletno nameštene i opremljene socijalne stanove, obezbeđene kroz program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ (EU SHAI). 

O radosti stanovanja u novim životnim uslovima svedočimo i nakon mesec dana od useljenja. Porodice su osnažene kroz niz mera aktivne inkluzije koje su sprovođene tokom trajanja projekta, i uticaj na članove ovih porodica, posebno decu, je evidentan.

Na poziv opštine Raška, 2019 godine, organizovan je rad sa 18 romskih porodica čiji su stanovi izgoreli u požaru, trajno oštećeni uticajem vlage, nebezbedni i neuslovni za humano stanovanje. EHO je kroz projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022“, koji finansira švajcarska organizacija HEKS/EPER, finansirala: rad sa zajednicom i planiranje „mogućih budućih životnih uslova“, izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu i izgradnju stanova, pisanje Projektnog predloga i izradu modela Antidiskriminacionog kodeksa. Ovaj proces pripreme koji je trajao nešto više od dve godine, omogućio je opštini Raška da obezbedi fondove a romskim porodicama potpunu promenu stambenih i životnih uslova.

Opština Raška je Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji kao partneru dodelila menadžment projekta „Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – EU podrška socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“. Opština je u partnerstvu sa EHO i Centrom za socijalni rad sprovela projektne aktivnosti kroz koje je podršku dobilo ukupno 27 porodica od kojih su 22 iz romske zajednice, 3 porodice koje imaju osobe sa invaliditetom i dve porodice žena žrtava porodičnog nasilja.

https://europa.rs/novi-domovi-za-18-romskih-porodica-u-raski/

https://www.krug.rs/pomoc-eu-u-opremljene-socijalne-stanove-uselilo-se-18-porodica-iz-raske/

https://social-housing.euzatebe.rs/rs/vesti/u-raski-uz-podrsku-evropske-unije-useljeno-18-porodica-u-socijalne-stanove