Prezentacija rezultata 6 lokalnih projekata u okviru projekta ’’Osnaživanje lokalnih romskih organizacija“

1

25. Sep 2023.

Ako se ne suočimo sa siromaštvom i ne pružimo podršku romskoj deci u obrazovanju, suočićemo se s produbljivanjem društvenih nejednakosti i marginalizacijom ove zajednice. Obrazovanje je ključno za stvaranje pravih šansi za romsku decu, a nedostatak podrške može dovesti do još većeg siromaštva i ograničavanja njihovih mogućnosti za budući uspeh i doprinos društvu  - su bili neki od zaključaka sa prezentacije rezultata 6 lokalnih projekata, koje su održane u petak, 22.06.2023. godine sa početkom u  11 časova u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije.

Projekat „Osnaživanje lokalnih romskih organizacija“ je počeo u februaru 2023. godine sa ciljem osnaživanja romskih Udruženja građana za pokretanje lokalnih inicijativa koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe romske zajednice i poboljšanja i unapređenja položaja romske zajednice na lokalnom nivou kroz sprovođenje malih lokalnih projekata.

U okviru projekta održano je 6 foruma sa  preko 100 predstavnika romske zajednice u Novom Sadu, Smederevkoj Palanci, Tovariševu, Bačkom Gradištu, Lebanu i Surdulici. Učesnici su bili roditelji dece Osnovnih škola, učenici, predstavnici institucija i lokalnih romskih organizacija.

Tema foruma su bile kako pružiti veću podršku deci u obrazovanju od strane roditelja i staratelja i na koji način sprečiti osipanja dece iz škole. Forumi su poslužili i da se identifikuju poteškoće i izazovi sa kojima se roditelji svakodnevno suočavaju.

Na osnovu informacija prikupljenim na forumima i identifikovanim problemima u zajednicama, kreirani su mali lokalni projekti kao odgovor na te potrebe i rešavanje problema u zajednici. Lokalni projekti su se sprovodili od aprila do avgusta i iznos granta podrške od strane EHO-a je bio 2000 EUR po projektu.

Lokalne inicijative koje su izabrane su:

  1. ,,Nije teško biti IN“ koju sprovodi Udruženje Roma Herc iz Lebana,
  2. "Centar za integraciju Roma " koju sprovodi Humanitarno udruženje Udruženje Roma intelektualaca iz Prekodolce,
  3. "Inicijativa malii veliki učimo zajedno " koju sprovodi Centar za razvoj Romske zajednice „Amaro drom“ iz Smederevske Palanke,
  4. "Promovisanje dualnog obrazovanja " koju sprovodi Udruženje žena „Edukativni centar mladih nada“,
  5. "Jedino obrazovanjem pozitivno menjamo sebe i okruženje " koju sprovodi Humanitarno udruženje “ Čarain ” iz Tovariševa, i
  6. "Podrška socijalno ugroženim učesnicima završnih razreda" koju sprovodi Humanitarno udruženje “Đina” iz Bačkog Gradišta.

Svi projekti se bave osnaživanjem romske dece i njihovih roditelja i staratelja za nastavak obrazovanja – završetak Osnovne škole i upis u srednju školu.

Podrška romskoj deci u obrazovanju je ključna za njihov uspeh i integraciju u društvo. Pružanjem podrške kroz mentorske programe, finansijsku pomoć i edukativne resurse, omogućuje im se da prevaziđu prepreke i ostvare svoj pun potencijal u obrazovanju.

Projekat „Osnaživanje lokalnih Romskih Organizacija“ se realizuje uz podršku Hoffnung für Osteuropa (Nada za Istočnu Evropu) i Diakonije Virtemberg iz Nemačke.