Dečija nedelja 2023 u Prihvatnom centru u Šidu

Nagrade za učesnike radionica

09. Oct 2023.

U okviru Dečije nedelje, koja se obeležava svake godine u prvoj nedelji oktobra u Prihvatnom centru u Šidu su organizovane različite aktivnosti. U prvom delu nedelje u realizaciji EHO saradnica,  predstavnika Centra za socijalni rad, Međunarodne organizacije za migracije i Komesarijata za izbeglice i migracije RS održana je edukativna radionica na temu dečija prva, obaveze i odgovornosti koje su i obuhvaćene Konvencijom o pravima deteta. Pored navedenog održane su i likovne radionice u okviru kojih su mladi imali priliku da oslikavaju različite podloge. Kao finalna aktivnost organizovan je sportski dan koji je uključivao takmičarske igre u vidu poligona spretnosti, nakon čega su i usledile i nagrade za pobednike.

Navedene aktivnosti deo su projekta „Osnaživanje žena i dece izbeglica“ koji se realizuje u Prihvatnim centrima u Šidu i Somboru, uz podršku Evangeličke Luteranske Crkve iz Čikaga.