Održan Sajam sporta i omladine

Održan Sajam sporta i omladine

16. Oct 2023.

U petak, 13.oktobra održan je Sajam sporta i omladine. Posetioci su imali priliku da budu deo edukativnog i zabavnog programa kao deo aktivnosti u okviru Sajma omladine. U organizaciji Novosadskog foruma okupljene su mnogobrojne organizacije koje mladima otvaraju mogućnost da se uključe u aktivnosti koje doprinose njihovoj dobrobiti.

U okviru sportskog dela, prezentovani su različiti sportovi kao što su košarka, rukoment, rvanje, fudbal, tenis, boks, karate, džudo i drugi.

Pored navedenog program je bio upriličen i radionicama na značajne teme kao što su Medijacija kao veština mladih lidera, Karijerno savetovanje, radionice u oblasti zdravlja mladih.

Ekumenska humanitarna organizacija je učestvovala u saradnji sa Udruženjem policajaca i građana „Bezbedna zajednica“. Kao deo EHO programa podrške mladima, plesna grupa B13 je otvorila Sajam omladine, dok su predstavnici nadležnih resora otvorili Sajam sporta.

Aktivizam i porška mladima deo su projekta „Podrška deci koja su riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ podržanog od strane H.Stepic fondacije iz Beča.