Poseta učenika izložbi

1

18. Oct 2023.

Učenici OŠ „ Dušan Radović“ obišli su izložbu dokumentarnih fotografija pod nazivom „Otisak dobročinstva“.

Učenike je kroz izložene fotografije i istoriju postojanja i rada Ekumenske humanitarne organizacije provela Tanja Stojković, projektna koordinatorka.

Učenici su imali priliku da porazgovaraju o tome šta znači biti human, šta je to humanitarni rad, empatija i pomoć...

Digitalna izložba fotografija dostupna je online na EHO vebsajtu https://ehons.org/rs/30-godina-eho/621/1736/izlozba-fotografija-otisak-dobrocinstva.html